انعقاد قرارداد اشتغال بکار برای زندانیان لرستان

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی لرستان گفت: قراردادهایی برای اشتغال ۵۲۰ زندانی با دستگاه‌های مختلف استان منعقد شده است.

به گزارش قاب خبر: عبدالمجید کشوری اظهار کرد: با ایجاد اشتغال برای زندانیان، علاوه بر تغییر مسیر زندگی شان، در کاهش آسیب های اجتماعی، درآمد برای زندانی و خانواده هایشان نیز کسب می شود.

وی ادامه داد: ۱۴۰ زندانی زندان های استان جهت تسهیل در امرار معاش و به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی تحت مراقبت الکترونیک هستند.

کشوری در بخش دیگری از صحبت هایش به پروژه های عمرانی اشاره کرد و گفت: ۲ پروژه عمرانی فعال زندان های استان با سرعت خوبی در حال اجرا است .

وی تصریح کرد: وجود زندان در کالبد شهری، دارای تبعات روحی و روانی برای شهروندان است که طبق قانون، زندان‌ها باید به خارج از شهرها منتقل شود و بر این اساس انتقال زندان بروجرد به خارج از بافت شهری پس از رفع مشکل تملیکی و جانمایی برای تامین اعتبارات مالی، نیازمند همراهی دستگاه های اجرایی است.

کشوری گفت: یکی دیگر از اقدامات اولویت دار در دوره تحول قضایی، دادرسی الکترونیک است که در این راستا به منظور تسهیل در روند امور قضایی،کل مراکز نگهداری محکومان و متهمان زندان های استان مجهز به این سامانه شده است که زندانی به صورت مجازی توسط قاضی مربوطه دادرسی شود.