انعقاد تفاهم نامه همکاری برای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی

تفاهم نامه همکاری سازمان جهاد کشاورزی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با هدف اشتغالزایی در بخش کشاورزی امضا شد.

به گزارش قاب خبر:  تفاهم نامه باهدف اجرای طرح‌های کشاورزی درقالب صدور مجوزهای کسب کار جهت بهبود وتوسعه اشتغال فی مابین سیدعماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان و علی محمدی مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان، اظهار کرد: ظرفیت های مطلوبی دربخش کشاورزی برای رونق اشتغال استان وجود دارد و درهمین راستا امروز با اداره کل اقتصادی و دارایی تفاهم نامه ای را امضا کردیم.

سید عماد شاهرخی افزود: این تفاهم نامه در زمینه اشتغالزایی در حوزه صدور مجوزهادر بخش کسب و کارهای کشاورزی انجام خواهد شد وامیدواریم باتعامل وارتباط موثر بین این دودستگاه شاهد تحولات خوبی در حوزه اشتغالزایی واقتصاد پایدار باشیم.