انتصاب مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری

رضا دریکوندی بعنوان مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم آباد منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکمی از طرف، سعید فتوحی شهردار خرم آباد، رضا دریکوندی بعنوان مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم آباد منصوب شد.

پیش از این مهرداد سیاهپور عهده دار این مسئولیت بود.

سوابق:

قریب به ۲۷ سال سابقه خدمت در قسمت های مختلف شهرداری از جمله:

سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری خرم آباد

معاونت حراست شهرداری خرم آباد

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری در دو دوره و عضو هیئت مدیره

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و مشاغل شهری و عضو هیئت مدیره

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری و عضو هیئت مدیره

عضو اتحادیه پایانه های مسافربری کشور

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری در ۳ دوره

قائم مقام حوزه ی خدمات شهری شهرداری

دبیر پدافند غیرعامل شهرداری

عضو شورای هماهنگی مواد مخدر استان