انتصاب سرپرست هسته گزینش استانداری لرستان

سرپرست هسته گزینش استانداری لرستان منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکمی از سوی فرهاد زیویار استاندار لرستان، آذر عزیزی بعنوان سرپرست هسته گزینش استانداری لرستان منصوب شد.

لازم به ذکر است، آذر عزیزی فرزند شهید و دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است که عنوان مشاور فرماندار در امور بانوان، کارشناس امور اجتماعی، معاون اداره دبیرخانه، کارشناس مسئول و عضو هسته گزینش استانداری را در سابقه خود دارد .