انتصاب سرپرست مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد

طی حکمی از سوی شهردار خرم‌آباد، سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: سعید فتوحی، حمید علیرضایی معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم‌آباد منصوب نمود.

پیش از این مهرداد علی پناه از ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰ به‌عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری عهد دار این مسئولیت بود.