انتصاب سرپرست سازمان آرامستان‌های شهرداری خرم‌آباد

طی حکمی از سوی شهردار خرم‌آباد، «علی بابایی» به عنوان سرپرست سازمان آرامستان‌های شهرداری خرم‌آباد معرفی شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکمی از سوی «سعید فتوحی» شهردار خرم‌آباد، «علی بابایی» به عنوان سرپرست سازمان آرامستان‌های شهرداری خرم‌آباد معرفی شد.