انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان

طی حکمی از سوی بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی لرستان منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، دکتر بهرام دلفان را به عنوان سرپرست علوم پزشکی لرستان معرفی و منصوب نمود.

دلفان اهل لرستان است و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است بیش از ۲ سال گذشته دکتر محمدرضا نیکبخت عهده‌دار مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود.