انتصاب رئیس دانشگاه لرستان

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سرپرست جدید دانشگاه لرستان معرفی شد.

به گزارش قاب خبر: محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری “علی نطری” عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان و مسئول سازمان بسیج اساتید لرستان را به عنوان سرپرست دانشگاه لرستان منصوب نمود.

نظری متولد ۱۳۴۷ در لرستان و دارای دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب و رتبه استادی است.
از سال ۹۳ تاکنون خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان بود.