انتشار فراخوان جذب نیرو در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به منظور جذب نیروی انسانی جوان و نخبه و توسعه نیروی انسانی، فراخوان جذب نیرو از طریق بنیاد نخبگان منتشر شده است.بر اساس این فراخوان ۴۰۰ نیرو در رشته‌های مختلف جذب خواهند شد.

سید محمود اسلامی افزود: عناوین شغلی مورد نیاز بر اساس این فراخوان شامل کارشناس فرهنگی و هنری، کارشناس تحلیل و تولید نرم‌افزار، کارشناس شبکه، کارشناس برنامه ریزی، کارشناس امور مالی، کارشناس امور اداری، کارشناس حقوقی، کارشناس  راهبردی امور فرهنگی، کارشناس امور چاپ و انتشارات، کارشناس امور رسانه و تبلیغ، کارشناس امور قرآن و عترت و کارشناسان راهبردی امور هنری است.

در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری در کشور و همچنین تحقق عدالت فرهنگی، ۸۵ درصد از نیروها جدید به استان‌ها اختصاص داده شده است.