امنیت غذایی، پایه اصلی امنیت سیاسی هر کشوری است

اختصاصی قاب خبر: مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: امنیت غذایی یکی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی و یکی از کارکردهای مهم بخش کشاورزی است. سنجش امنیت غذایی و شناسایی تاثیر توسعه کشاورزی بر آن برای سیاست‌گذاری بهتر در زمینه غذا اهمیت دارد.

مهمترین تغییر فرهنگی

به گزارش اختصاصی قاب خبر: عبداله موموندی مراسم آئین تجلیل سی وهفتمین دوره معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی واستانی بخش کشاورزی، بیان کرد: مهمترین تغییر فرهنگی در دنیا، تغییر در غذاست. ۴۰ درصد مردم دنیا غذایی مصرف می کنند که از خارج وارد کشورشان می شود.

وی ادامه داد: رژیم غذایی ۷۶ درصد مردم جهان، تقریبا از یک استاندارد غذایی تبعیت می کنند. ۶۰ درصد انرژی و کالری مورد نیاز مردم از ۴ محصول گندم، ذرت، برنج و سویا به دست می آید.

موموندی اظهار کرد: ۵ کشور دنیا، ۶۵ درصد تولید گندم جهان را بر عهده دارند، ۷۵ درصد تولید برنج نیز در اختیار ۵ کشور است.

وی ادامه داد: ۷۶ درصد تولید ذرت در اختیار ۴ کشور و ۸۶ درصد سویای جهان در اختیار ۳ کشور در دنیا قرار دارد.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: از سال ۱۹۰۰ میلادی به بعد، جهان ۷۵ درصد تنوع ژنتیکی در محصولات کشاورزی را از دست داده است.

وی افزود: کنترل ۹۰ درصد تجارت غلات دنیا در اختیار ۴ شرکت است و ۶۶ درصد از مواد شیمیایی کشاورزی همچون کود، سم و… در اختیار ۶ کشور قرار دارد. و یک شرکت کنترل ۵۳ درصد بذور دنیا را بر عهده دارد.

موموندی در بخش دیگری از صحبت هایش به میزان تولید مرغ نیز گریز زد و تصریح کرد: ۴ شرکت ، ۹۹ درصد کنترل بازار مرغ در جهان را برعهده دارند و ۷۵ درصد کشتارگاه های شرکتی و کارخانجات بسه بندی در اختیار ۴ شرکت قرار دارد.

امنیت سیاسی

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی، پایه اصلی امنیت سیاسی هر کشوری است و باید برای تولید غذا در درون کشور تمام تلاش و اقدامات خود را بکار گیریم.

وی افزود: در وهله اول بایستی مواظب منابع طبیعی پایه مثل آب، خاک، مواد ژنتیکی و… باشیم و با بهره وری و استفاده از منابع انسانی به بهترین تولید دست پیدا کنیم.

موموندی گفت: باید برنامه پذیر باشیم و به یک توافق علمی برای رعایت الگوی کشت به عنوان میثاق علمی برسیم. زیرا دانش و تجارب سنتی و قدیمی دیگر جوابگو نیست و در حال حاضر کشاورزی دانش بنیان و نوآور به ارتقا و کیفیت تولید کمک می کند.

وی ادامه داد: امنیت غذایی، منابع آب و خاک در اختیار ۵٫۲ میلیون کشاورز است که ۱۵ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند و این در حالی است که حیات و ممات ۸۵ درصد جمعیت در دست این تعداد کشاورز می باشد.

انتقال دانش کشاورزی به مزارع

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد: برای رسیدن به امنیت تولید و امنیت غذا، تولید با کیفیت و… مسئولیت حمایت، پشتیبانی، پاسخ به نیاز کشاورزان و بهره برداران و… بر عهده دستگاه های دولتی مرتبط است.

وی افزود: اما این در حالی است که نخبگان بخش  کشاورزی نیز لازم است تا برنامه های معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی را بپذیرند و دانش و فناوری های جدید را در مزارع پیاده کنند و آنها را به سایر کشاورزان انتقال دهند.

موموندی در بخش دیگری از صحبت هایش به موفقیت های کسب شده توسط جهاد کشاورزی لرستان گریزی زد و گفت: لرستان در بخش کشاورزی یکی از استان های پیشرو در کشور است و در طی این یکی دو سال اخیر توانسته است بسیاری از رتبه ها و رکوردها را تغییر و ارتقا دهد.

وی بیان کرد: کسب این موفقیت ها مرهون برنامه ریزی دقیق، منسجم و… مجموعه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی لرستان ، توصیه کارشناسان، نظارت، بازرسی و… به موقع است.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد: کشاورزی در لرستان نوید بخش آینده ای درخشان و توسعه یافته است که می تواند سکان دار تامین تولیدات با کیفیت در لرستان و رفع نیازهای سایر استانهای دیگر باشد.