افق روشن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: از اصلی‌ترین نیازهای بخش کشاورزی بحث سرمایه و سرمایه‌گذاری است و با توجه به این‌که منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای این بخش نیست وجود سرمایه و سرمایه‌گذاران برای بخش کشاورزی حیاتی است.

به گزارش قاب خبر: سید عماد شاهرخی بیان کرد: سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های کشاورزی به‌خصوص در بحث آبیاری تحت فشار، توسعه‌ی کشاورزی استان را می‌تواند با گام‌هایی بلندتر به سوی افقی روشن هدایت کند.

وی گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه موجب تعامل بیشتر بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و جذب سرمایه‌گذار در استان، افزایش راندمان آب، افزایش تولیدات کشاورزی و کمک به اقتصاد می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: بدون شک پای کار بودن سرمایه‌گذاران و از طرفی دیگر اعتماد کشاورزان به سرمایه‌گذاران دو رکن اساسی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد که خوشبختانه سرمایه‌گذار پای کار بوده و کشاورزان از این موضوع استقبال کرده‌اند.