افزایش کیفیت ارائه خدمات به سایر استانها با تبدیل مراکز تماس لرستان به هاب منطقه ای

مدیر کل خدمات پس از فروش شرکت مخابرات ایران گفت: طرح تبدیل مراکز تماس لرستان به هاب منطقه ای باعث افزایش کیفیت ارائه خدمات به سایر استانها می شود.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: خیر الهی افزود: خدمات پس از فروش منطقه لرستان و سطح کیفی خدمات به مشترکین مخابرات منطقه لرستان رشد و پیشرفت چشمگیری داشته است.

مدیر مخابرات منطقه لرستان اظهار کرد: در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین و بالا بردن شاخص های کیفی اقدامات و فعالیت های زیادی صورت گرفته است.

نبی الله شمسی فر بیان کرد: تبدیل لرستان به هاب منطقه ای باعث استفاده بهینه از منابع انسانی می شود.