افزایش جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی، بدون داشتن پروانه کار

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی، بدون داشتن پروانه کارخبر داد.

به گزارش قاب خبر: مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۳/۳ داشته است.

وی افزود:  اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت نمایند به پرداخت جریمه نقدی بر اساس جدول ذیل محکوم می شوند:

میزان جریمه بار اول تخلف: ۳۳۰(میلیون ریال)
میزان جریمه بار دوم تخلف: ۱۳۲۰(میلیون ریال)
میزان جریمه بارسوم تخلف: ۲۳۰۰(میلیون ریال)

در حال حاضر یک هزار و ۳۰۰ دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی و ۲۰۰ دفترکاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده اند و در بستر سامانه جستجوی شغل به نشانی زیر مشغول فعالیت هستند.