افزایش امنیت با تقویت زیرساخت های فرهنگی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان اظهار کرد: تقویت زیرساخت های فرهنگی، افزایش و ارتقا امنیت را به دنبال دارد.

به گزارش قاب خبر: محمود ثمینی بر نیاز استان به ارتقاء و افزایش فضاهای فرهنگی و هنری تاکید کرد.

وی ادامه داد: یکی از لازمه های کاهش بزه‌کاری و افزایش امنیت در سطح جامعه ، تقویت زیرساخت های فرهنگی در مناطق مختلف از جمله مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار است.