افزایش اعتبارات لرستان در بودجه ۱۴۰۱

استاندار لرستان گفت: طبق نظام جدید بودجه‌ریزی، اعتبارات استانی نسبت به ملی افزایش بیشتری خواهد داشت.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار تصریح کرد: طبق نظام جدید بودجه ریزی در رابطه با اختصاص سهمیه استان‌ها، اعتبارات استانی نسبت به ملی افزایش بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای تعیین بودجه ۱۴۰۱ ریل گذاری جدیدی نسبت به گذشته در زمینه برنامه ریزی تعریف شده و ردیف‌های متعدد گذشته محدودتر در بودجه لحاظ شده است.

استاندار لرستان اظهار کرد: طرح‌هایی از قبیل احداث یک واحد پمپ بنزین و یک طرح احداث دیوارهای بتنی و نیوجرسی پس از بررسی اعضا، تصمیمات لازم در خصوص ادامه کار آنها اتخاذ و ابلاغ شد.

زیویار گفت: همچنین چند طرح دیگر اقتصادی نیز پس از بررسی به دلیل عدم کسب شاخص‌های لازم عودت داده شدند و مقرر شد در صورت رفع نقص دوباره در کارگروه مطرح و پیگیری شوند.