افتتاح مرکز مهارت های بالینی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

مرکز مهارت های بالینی معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور ابوطالب شفقت استاندار افتتاح شد.

به گزارش قاب خبر، این مرکز با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال در مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر به بهره برداری رسید.

این مرکز آموزشی شامل ۱۰ ایستگاه مهارت های بالینی، ۴ کلاس درس و ۲ سالن اجتماعات می باشد که آموزش های بالینی و عملی دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی در آن انجام خواهند شد.

در این راستا و طبق اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در ساختمان قدیمی مهارت های بالینی به زودی موزه ی سلامت استان لرستان راه اندازی خواهد شد.