استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای ترویج فعالیت های قرآنی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای ترویج و گسترش فعالیت های قرآنی که به بهانه شیوع ویروس منحوس کرونا روی داد، باید ادامه پیدا کند.

به گزارش قاب خبر: احمد حسین فتایی افزود: تا از این ظرفیت به عنوان سنگری در برابر تهاجمات دشمنان به خوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تلفیق برنامه ها و جشنواره های قرآنی با رشته های مختلف هنری و فرهنگی، اتفاقی مثبت و موثر بود که در جریان برنامه های مختلف چندین سال گذشته، به خوبی نشان داده شد.