استفاده از ظرفیت دانشگاه برای کاهش مشکلات

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان گفت: دانشگاه از همه ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی برای رفع یا کاهش مشکلات، استفاده خواهد کرد.

به گزارش قاب خبر: محمد حیاتی افزود: دانشگاه اسلامی، دانشگاهی تمدن‌ساز است.

وی ادامه داد: کارهای فرهنگی و اجتماعی بایستی به عنوان کارهایی اثرگذار به‌ ویژه برای دانشجویان در نظر گرفته شوند که ماهیت آنها، توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مفهوم دانشگاه اسلامی تمدن‌ساز است.

حیاتی تصریح کرد: از همه ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی برای رفع یا کاهش مشکلات، استفاده خواهد کرد تا کارهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان با کیفیت‌ هرچه بهتر، پیش بروند.