استخراج سالانه ۳ میلیون تن سنگ ساختمانی و تزئینی از معادن استان

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: سالانه سه میلیون تن سنگ ساختمانی و تزئینی از معادن استان استخراج می‌شود.

به گزارش قاب خبر: ایرج نیک پی اظهار کرد: لرستان دومین استان از جهت استخراج انواع سنگ در کشور است و سالانه سه میلیون تن سنگ ساختمانی و تزئینی از معادن استان استخراج می‌شود.

وی ادامه داد: اما این در حالی است که سالانه ۷۲۰ هزار تن سنگ مرغوب و با کیفیت این استان سالانه به ضایعات تبدیل می‌شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان بیان کرد: بیش از ۱۰۰ معدن با یک چهارم ذخایر سنگ کشور در لرستان وجود دارد و ۲۷ درصد تولید سنگ ساختمانی کشور در این استان بهره برداری می شود.

وی ادامه داد: این ارقام و آمار بیانگر قابلیت‌ و ظرفیت‌های فراوان لرستان در حوزه سنگ است اما متاسفانه ۶۰ درصد از تولیدات صنعت سنگ استان ، خام فروشی می‌شود.

نیک پی به پرت و هدر رفت مواد در این حوزه گفت: این امر موجب هدر رفت منابع مالی و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی در استان شده است. و چنانچه بتوانیم ضایعات سنگ لرستان را به حداقل برسانیم از نظر اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی گام بزرگی برداشته‌ایم.