ارسال ۴۰۰ محصول فناورانه به دبیرخانه جشنواره صنعت برق ایران

قاب خبر: مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت نیرو گفت: بیش از ۴۰۰ محصول فناورانه به دبیرخانه جشنواره صنعت برق ایران ارسال شد.

به گزارش قاب خبر: کاظمی با بیان اینکه تاکنون ۴۰۰ محصول فناورانه از سوی واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان به دبیرخانه جشنواره فن بازار وزارت نیرو ارسال شده است از استقبال چندین هزار نفری دانشجویان جهت بازدید از این نمایشگاه در ماه آینده ابراز خرسندی و خوشحالی نمود