ارتقا رتبه فرصت کسب و کار در لرستان

استاندار سابق لرستان گفت: در راستای ایجاد فرصت کسب و کار نیز اقداماتی صورت گرفته است و در این راستا لرستان از رتبه‌ ۲۲ به  ۱۳ رسیده است.

به گزارش قاب خبر: سید موسی خادمی در مراسم معارفه استاندار جدید لرستان، افزود:  اقدامات مطلوب و مناسبی برای ایجاد اشتغال انجام شده و نرخ بیکاری در استان رو به بهبود است.

وی تصریح کرد: تغییر پیگیری جذب اعتبارات از روش‌های سنتی به  جدید یکی از اقداماتی بود که در طی دوران تصدی گری آن را در پیش گرفته بودیم.

خادمی ادامه داد: ما معتقدیم استانداری باید شروع کننده تحرک‌های عمرانی و اقتصادی در هر فعالیتی و خاموش کننده التهابات و مشکلات در هر موقعیتی باشد.

وی گفت: تلاش بر این بود تا استانداری کانون و صادر کننده التهاب به بیرون نباشد که این کار را در انتخابات و اغتشاشات انجام دادیم.