ارتباط دانشگاه و مجلس برای رفع مشکلات تقویت شود

سرپرست دانشگاه لرستان گفت: مجمع نمایندگان استان لرستان یک ظرفیت مهم برای کمک به رفع مشکلات استان از جمله نظام مسائل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان است.

به گزارش قاب خبر: علی نظری در دیار با رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دانشگاه‌های استان دارای ظرفیت‌های انسانی علمی بسیار بالایی هستند و ارتباط هرچه بیشتر با این ظرفیت‌های علمی، به نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کمک می‌کند در زمینه‌ پیگیری پروژه‌ها و طرح‌ها، موفق‌تر عمل کنند.

وی تصریح کرد: رفع برخی مسائل نظام آموزش عالی استان لرستان و کاهش برخی مشکلات موجود، مستلزم تغییر در برخی ساختارهای حقوقی یا اصلاح برخی قوانین است و در این زمینه، ارتباط بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نظام دانشگاهی، بایستی بیشتر از گذشته شود.

نظری افزود: دانشگاه لرستان این آمادگی را دارد به مجمع نمایندگان استان لرستان در زمینه‌های مختلف مرتبط با مسائل توسعه‌ی استان بر اساس نظرات متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی، به مجمع نمایندگان استان لرستان کمک کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام دانشگاهی، نظامی است که نظرات در آن، کاملاً نظرات تخصصی، علمی و فنی هستند و به همین علت از این نظرات برای سیاستگذاری‌ها بایستی بیشتر از گذشته استفاده شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا مبلغی افزود: مشورت‌های تخصصی و دلسوزانه توسط متخصصان ارائه می‌شود و جای خرسندی است که دانشگاه لرستان به عنوان یک مجموعه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در استان ما به عنوان یک ظرفیت انسانی مهم، مطرح است.

وی ادامه داد: نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی، این آمادگی را دارند که به تیم مدیریتی جدید دانشگاه لرستان کمک کنند تا بتوانند مشکلات موجود را رفع کنند؛ زیرا کمک به رفع مشکلات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان لرستان باعث تقویت قدرت علمی برای کاستن از چالش‌ها و مشکلات استان می‌شود.

نماینده کوهدشت و رومشکان تصریح کرد: مشکلات و چالش‌های استان لرستان به عنوان یک استان کمتربرخوردار، با راهکارها و رویکردهای مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی، رفع می‌شوند و نقش نظام دانشگاهی در این مسیر، یک نقش راهگشا برای ارتقای شاخص‌های توسعه‌ی استان لرستان است.