اختصاص۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال زنان کار در دلفان

فرماندار شهرستان دلفان گفت: مقرر شد برای حل معضل زنان کار در این شهرستان و ایجاد اشتغال پایدار در دولت تصمیم گیری شود.

به گزارش قاب خبر: نورالدین درمنان تصریح کرد: از محل سفر رئیس جمهور ۱۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال زنان کار در دلفان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۴۰ نفر از زنان کار در دلفان شناسایی شده اند.