احترام به بزرگان مایه افتخار و موجبات اعتلاءو رشد شخصیت

استاندار لرستان گفت: احترام به بزرگان مایه افتخار و موجبات اعتلا و رشد شخصیت را فراهم می‌آورد.

‍به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان، تصریح کرد: هویت و شناسنامه در هر جامعه مولفه هایی دارد که در این زمینه می‌توان به تاریخ و بزرگان اشاره کرد.

وی پیدایش وضعیت کنونی را ماحصل تلاش و کوشش در زمان گذشته دانست و گفت: گذشته، از این نظر حائز اهمیت است که پشتوانه وضعیت فعلی است.
زیویار افزود: اگر نگاه ویژه‌ای به وضعیت فعلی داشته باشیم ،این شرایط با پشتوانه سرمایه گذشتگان و بزرگان ماست که ما را به این مرحله رسانده‌ و نمی‌توانیم نسبت به آنها بی تفاوت و خود را جدای از آنها بدانیم.

وی در ادامه بر ضرورت ایجاد تعامل و ارتباط جامعه با بازنشستگان و تسهیل در زمینه رفع مشکلات و موانع ارتباطی با بزرگترها و استفاده از تجربیات آنان و ظرفیت‌های دیگر به عنوان یک طرح ابتکاری اشاره کرد و گفت: به این منظور ساز و کار مشورت گرفتن از پیشکسوتان حتماً طراحی خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به ضرورت تعامل، همفکری، حفظ شان و تکریم بازنشستگان در خصوص پیگیری درخواست های آنان قول مساعد داد و افزود: در این زمینه کارهای شدنی را روی زمین نمی گذاریم و نسبت به سایر امور ضمن همفکری با بازنشستگان بعنوان سرمایه های ارزشمند جامعه پیشنهادات را به مرکز انتقال داده و پیگیری می کنیم.