اجرای اسناد بالادستی نیازمند هماهنگی و وحدت رویه دستگاههای اجرایی

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اجرای اسناد بالادستی بدون هماهنگی و وحدت رویه در میان دستگاه های اجرایی، محکوم به شکست است.

به گزارش قاب خبر: ابراهیم معظمی گودرزی افزود: برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور از مهمترین الزامات بودجه بندی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارگروه های برنامه ریزی و توسعه در استانهاست.

مدیر کل دفتر راهبردی و اجرا سازی سیاست های فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ، تصریح کرد: بر خلاف بسیاری از استانهای کشور، در لرستان شاهد این هماهنگی و وحدت رویه در میان دستگاه های عضو شورای فرهنگ عمومی هستیم که همین موضوع باعث پیشتازی این استان در خصوص تهیه برش استانی نقشه مهندسی کشور شد.

معظمی گودرزی عنوان کرد: حضورر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای فرهنگ عمومی در استانها و شهرستانها بسیار کمرنگ است و باید در این زمینه یک بازنگری دقیق در آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط صورت پذیرد تا نقش نمایندگان در شورا پر رنگ تر شود.

وی با اشاره به تدوین پیوست مالی و اعتباری نقشه مهندسی فرهنگی کشور در آینده نزدیک تاکید کرد: برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور از مهمترین الزامات بودجه بندی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کارگروه های برنامه ریزی و توسعه در استانهاست.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز مشخص شدن منابع اعتباری اجرای برش استانی را از مهمترین الزامات این نقشه برشمرد.

احمد حسین فتایی گفت: یکی از راه کارهای تامین منابع مالی اجرای برش استانی نقشه مهندسی کشور تکیه بر قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به فعالیت های فرهنگی است که می تواند با محوریت برش استانی بازنگری شود. 

وی ادامه داد: شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان ستاد هماهنگ کننده اجرای برش استانی باید از اختیارات کامل برخوردار بوده و اعتبارات لازم را در اختیار داشته باشد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه « برش استانی در حوزه اجرا نیازمند اعتبارات ویژه کشوری است » گفت: اعتبارات استانی جوابگوی اجرای این برش نیست.

مریم پور سرتیپ اظهار کرد: برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور از موازی کاری دستگاه های اجرایی به خصوص ادارات کل فرهنگی و آموزشی جلوگیری می کند و این مهم، مسیر را برای توسعه فرهنگی استان هموار می سازد.