آمادگی شرکت آب و فاضلاب برای تامین آب شرب لوله کشی شده به روستاهای الیگودرز

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: این شرکت آمادگی دارد که در صورت تامین اعتبارات لازم و همکاری و همراهی مردم این روستاهای دارای مشکل کم آبی نسبت به تامین آب شرب لوله کشی آنها اقدام نماید

به گزارش قاب خبر: حمیدرضا کرم وند در وبینار مشترک نماینده الیگودرز با اشاره به پروژه های متعددی که در سطح استان وجود دارد از تعداد پروژه های مختلف در سطح شهرستان الیگودرز خبر داد.

کرم وند اظهار کرد: تقریبا حدود ۴۲۱ روستا در شهرستان الیگودرز وجود دارد که تعدادی از این روستاها دچار مشکل کم آبی هستند که بیشتر آنها تحت پوشش خدمات شرکت آب وفاضلاب قرار ندارند.

وی ادامه داد: این روستاها به صورت هیئت امنایی و خودگردان مدیریت می شوند که در سال هایی که بارندگی و منابع تولید آب آنها مناسب باشد متاسفانه هیچ گونه همکاری جهت تحت پوشش قرار گرفتن در شرکت آب و فاضلاب ندارند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: اما در یکی دو سال اخیر که بحث خشکسالی مطرح شده است متقاضی تحت پوشش قرار گرفتن شده اند که با این حال شرکت آب و فاضلاب استان این آمادگی را دارد که در صورت تامین اعتبارات لازم و همکاری و همراهی مردم این روستاها نسبت به تامین آب شرب لوله کشی آنها اقدام نماید.

کرم وند بیان کرد: تامین اعتبارات برای روستاهای خسارت دیده از طرح قمرود اقدامات مناسبی صورت گرفته است که البته شرکت آب و فاضلاب بیشتر از اعتباراتی که می بایست هزینه کند در این پروژه اقدام نموده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان بیان کرد: در صورت همراهی و همکاری مسئولین مربوطه از جمله نماینده مردم الیگودرز در مجلس از طریق مکاتبه با بانک های کشور امکان جذب اعتبار از طریق ماده ۵۶ برای این پروژه که حدود ۹۹ روستا را تحت پوشش قرار خواهد داد را خواهیم داشت تا بتوانیم این روستاها را از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند کنیم.

مدیر دفتر نظارت بر طرح های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب لرستان حجم بالایی از کارها را در الیگودرز انجام داده است.

اسماعیلی عنوان کرد: زمانی که میزان بدهی شرکت آب و فاضلاب استان را بررسی می کنیم متوجه حجم عظیم فعالیت ها و پروژه های این شرکت در استان می شویم .

وی تصریح کرد: باید از طریق راه های قانونی و جذب اعتبارات موجود در کشور در تسریع این پروژه ها کمک کنیم و طلب پیمانکاران و فروشندگانی که با شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همکاری نموده اند را در یک بازه زمانی مشخص پرداخت نماییم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی نسبت به پیگیری مشکلات مربوط به روستاهای خسارت دیده ناشی از طرح قمرود و همچنین بحث تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر چمن سلطان الیگودرز و رفع مشکلات آب شرب روستاهایی که تحت پوشش نیستند تاکید کرد.

محمد خدابخشی همچنین در این زمینه قول مساعد داد تا نسبت به بحث جذب اعتبارات از طریق مسئولین کشوری اقدامات لازم صورت پذیرد.