آماده سازی زیرساخت های برق در بلوار شورا برای جشن عید غدیر

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: این شرکت با آماده سازی زیرساخت های برق دربلوارشورا با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و پانصد میلیون ریال گام بلندی برداشته است.

به گزارش قاب خبر:مهران امیری تصریح کرد: با احداث شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی ونصب دودستگاه پست هوایی ۲۰ و۵۰ کیلوولت آمپر وبا اصلاح وبهینه سازی شبکه فشارمتوسط هوایی بلوارشورا وبرکناری شبکه معابر این بلوار و همچنین با احداث بیش از ۶۰۰ متر شبکه فشارمتوسط هوایی با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد و پانصد هزار ریال به انجام رسانید.

 وی تصریح کرد: این اقدامات درجهت تأمین برق مطمئن وپایدارو همچنین روشنایی مواکب وجایگاه هایی است ، که دردهه امامت و ولایت همزمان با اعیاد بزرگ قربان وغدیر دربلوار شورا برای بازدید مردم ولایت مدار استان برپا می شوند.