آغاز طرح پایش بیماری‌های ویروسی آبزیان در لرستان

مدیرکل دامپزشکی لرستان از شروع اجرای طرح پایش بیماری‌های ویروسی ماهیان مزارع سردابی لرستان خبر داد.

به گزارش قاب خبر: مصطفی زبردست افزود: با توجه به اینکه خیلی از بیماری‌های صنعت آبزیان جز بیماری‌های ویروسی بوده و به سرعت قابلیت نشر و اشاعه پیدا می کنند .

وی ادامه داد: این اداره کل در راستای صیانت از ذخایر ژنتیکی ماهیان سردابی و همچنین افزایش میزان تولید و بهره‌وری در مزارع پرورش ماهیان سردابی با تجهیز آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان اقدام به ردیابی ویروس بیماری‌های IPN,IHN,VHS در سطح مزارع استان نموده است.

مدیرکل دامپزشکی لرستان اضافه کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر در استان لرستان ۳۹۴ مرکز پرورش ماهیان سردابی و ۲۴ مرکز تکثیر و تفریخ «از تخم درآمدن»ماهیان سردابی فعال هستند پیشگیری و کنترل بیماری‌های ویروسی و جلوگیری از اشاعه بیماریها نقش بسیار بسزایی در افزایش تولید این مزارع دارد.

وی از کلیه آبزی پروان هم استانی درخواست کرد هر گونه تلفات غیرعادی در مزارع خود را به نزدیک ترین واحد دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.