۱۰ اثر تاریخی لرستان در مزایده عمومی

قاب خبر: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: با هدف نگهداری، مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی استان، ۱۰ اثر تاریخی به مزایده عمومی گذاشته شد.

به گزارش قاب خبر: عطا حسن‌پور بیان کرد: آگهی مزایده این بناهای تاریخی استان روی سامانه ستاد قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه متقاضیان برای گرفتن حق واگذاری می‌توانند به سامانه مراجعه و از شرایط و قیمت مطلع شوند، افزود: این بناها در شهرستان های خرم‌آباد و بروجرد واگذار خواهند شد.

حسن پور تصریح کرد: هدف از این واگذاری نگهداری، مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی لرستان به روش فرهنگی است.