کسب رتبه برتر در حوزه مدیریت پروژه های عمرانی در سامانه ( تدکار)

قاب خبر: رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان با بیان اینکه بیش از ۱۰۰۰ فعالیت در اداره پیمان و رسیدگی این اداره کل در شش ماهه نخست امسال انجام شده است، گفت: این اداره در ارزیابی کشوری رتبه برتر در حوزه مدیریت پروژه های عمرانی در سامانه ( تدکار) کسب کرده است.

به گزارش قاب خبر: حمید قائدرحمتی اظهارکرد: طی ارزیابی صورت گرفته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان در ۶ ماهه نخست سال اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان توانست رتبه برتر کشوری در حوزه مدیریت پروژه های عمرانی سامانه ( تدکار) کسب نماید.

وی ادامه داد: اداره پیمان و رسیدگی از ادارات نگهداری راه ها، نگهداری ابنیه راه ها، ایمنی و حریم راه ها، ایمنی و ترافیک، مرکز مدیریت راه ها، ماشین آلات، تدارکات و معاونت توسعه، نیروهای حسابداری عامل ذیحساب، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات، فنی و نظارت بر طرح ها، نظارت بر ساخت و توسعه راه های روستایی بعنوان واحد نظارت ارائه گیرنده خدمات هستند.

وی با اشاره به این که وظیفه امور پیمان ها و قراردادها ، برگزاری تشریفات انجام مناقصات و مزایده های استان با هماهنگی دفتر مرکزی وزارت متبوع است، اظهار کرد: طی این مدت ۱۸۷ مورد عقد قرارداد انجام شده که از این مقدار ۹۱ مورد مناقصات بزرگ و ۸۷ مورد شامل مناقصات و معاملات جزئی می باشد همچنین در بخش قراردادهای مشاور ۳ قرارداد مطالعه یک قرارداد آزمایشگاه و ۴ قرارداد نظارت کارگاهی با مشاور منعقد گردیده است.

رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان تصریح کرد: در این مدت ۱۴۵ مورد آزادسازی کسورات حسن انجام کار و ضمانت نامه ها انجام شده است، همچنین در صدور حکم کمیسیون های موقت ۴۳ مورد و قطعی ۳۳ مورد انجام شده است.

قائدرحمت با اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰۰ فعالیت در حوزه پیمان و رسیدگی در شش ماهه نخست توسط این اداره انجام شده است، افزود: تنها در بخش رسیدگی به صورت وضعیت و صدور برگ مالی ۶۰۰ مورد فعالیت انجام شده است.