پیشرفت ۳۵ درصدی آشیانه برفکوب پیست بین المللی اسکی تمندر الیگودرز

قاب خبر: نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه احداث آشیانه برفکوب و ساختمان نگهبانی پیست بین المللی اسکی تمندر الیگودرز 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش قاب خبر: محمد خدابخشی تصریح کرد: عملیات اجرایی احداث آشیانه برفکوب و ساختمان نگهبانی پیست بین المللی اسکی تمندر الیگودرز، مردادماه سال جاری آغاز شده و تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: آشیانه برفکوب به مساحت ۱۷۳ متر مربع و انبار آن به مساحت ۱۹ مترمربع با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد ریال در حال احداث است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین سرویس بهداشتی مجموعه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی و با اعتبار ۷۵۰ میلیون تومان در حال تکمیل است.

وی افزود: پیست اسکی تمندر الیگودرز اسفند سال ۹۹ در یک سایت ۵۰ هزار مترمربعی با امکاناتی نظیر دستگاه تله اسکی به طول ۷۰۰ متر، تسطیح باند، جاده دسترسی به طول حدود ۶۵۰ متر، پارکینگ و دستگاه برفکوب افتتاح شده است.

قابل ذکر است: پیست بین المللی اسکی تمندر الیگودرز در روستای فرسش در ۴۵ کیلومتری مرکز شهرستان الیگودرز قرار دارد.