پیشرفت فیزیکی ۷۱ درصدی شبکه آبیاری زهکشی سد ایوشان

قاب خبر:  مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از پیشرفت ۷۱ درصدی شبکه آبیاری زهکشی ایوشان خبر داد.

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد بیان کرد: این طرح در سال ۱۳۸۳ با هدف تأمین آب کشاورزی برای ۳۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه، کنترل سیلاب و تأمین آب شرب روستایی اجرا شد.

وی تصریح کرد: اعتباری که تاکنون برای اجرای شبکه آبیاری ایوشان هزینه شده است، در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده است و مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا پروژه به بهره‌برداری برسد.

حسن نژاد گفت: در صورت تکمیل پروژه، برای ۲۱۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان اظهار کرد: در فاز اول، یک هزار و ۵۰۰ هکتار از شبکه آبیاری زهکشی اجرا و به اتمام رسیده است، عملیات یک هزار و  ۵۰۰ هکتار دیگر در فاز دوم شروع شده است که امیدواریم با تأمین اعتبار به‌موقع در ‌سال آتی شاهد به بهره‌برداری رسیدن این پروژه باشیم.