پویش مردمی ایران سرسبز، فرصتی برای احیاء و نهادینه کردن حفاظت از منابع طبیعی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: پویش مردمی ایران سرسبز، فرصتی برای احیاء و نهادینه کردن حفاظت از منابع طبیعی است.

به گزارش قاب خبر: شیرزاد نجفی تصریح کرد: پویش مردمی بذرکاری و درختکاری ایران سرسبز، ایران قوی و هر ایرانی یک درخت، همزمان با سراسر کشور در لرستان نیز آغاز به کار کرده و تا اسفندماه ادامه دارد.

نجفی گفت: پویش مردمی ایران سرسبز، فرصتی است تا با حضور اقشار مختلف مردم و گروه های جهادی، پوشش گیاهی در کشور احیاء و فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی در بین جامعه نهادینه و ترویج داده شود.

وی ادامه داد: در پویش مردمی ایران قوی، ایران سرسبز درصدد هستیم مردم در قالب فرایند کاشت درخت نسبت به این موضوع مهم فرهنگ سازی کنند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اظهار کرد: این اداره کل سعی دارد با استفاده از امکانات و منابع انسانی موجود، در دستگاه های اجرایی مختلف این پویش را بدون اعمال هزینه به دولت اجرا کند.

نجفی افزود: طرح پویش نهال کاری ایران سر سبز با شعار هر ایرانی یک نهال، از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۱۴ با بیش از ۵۰۰ میلیون اصله نهال در سطح کشور با مشارکت همه آحاد جامعه و با مشارکت ۶۷ دستگاه دولتی انجام خواهد گرفت که سهم لرستان از این میزان، امسال ۱۵۰ هکتار است.

این پویش در محوطه بیرونی شهرک سیلیکون بروجرد، گروه توسعه صنایع پیشرفته فرتاک با حضور ایمان جمشیدی، مشاور رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، فریبرز غیبی، عضو شورای عالی جنگل سازمان جنگلها، گودرزیان، معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد، شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، معاونین، روسای ستادی، اعضای شورای اداری و مقامات بروجرد و اشترینان و عموم مردم برگزار شد.