نقش موثر طرح جهش تولید در دیمزارها در اقتصاد کشاورزی لرستان

اختصاصی قاب خبر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در جلسه بررسی مشکلات پرداخت تسهیلات ادوات طرح جهش تولید در دیمزارها، گفت: طرح جهش تولید در دیمزارها سه ضلع جهاد کشاورزی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بانک ملی دارد.

جهش تولید در دیمزارها و اقتصاد کشاورزی

به گزارش اختصاصی قاب خبر: سید عماد شاهرخی بیان کرد:  با این وفاق و همدلی که ایجاد شده در بین ۲۱ استان کشور، و ۱۵ استان که سال سوم اجرای طرح را گذرانده بودند، از لحاظ تولید، ادوات جذب شده، کارهای ترویجی و… موفق به کسب رتبه سوم شده ایم.

وی ادامه داد: ظاهر قضیه است که به همکاران روحیه و انگیزه ادامه کار را می دهد اما بعد معنوی آن، نقش موثر در اقتصادکشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، میانگین کشوری ۱۱ درصد تولید گندم،۱۱ درصد تولید جو،  ۱۷ درصد تولید نخود، ۲۴ درصد تولید دانه های روغنی و ۵۰ درصد افزایش تولید علوفه افزایش داشته است.

میانگین تولید 

شاهرخی عنوان کرد: این در حالی است که این میزان تولید در استان نیز به همین منوال و حتی در برخی موارد از میانگین کشوری نیز بالاتر بوده است.

وی ادامه داد: در لرستان نیز میانگین تولید گندم و جو هر کدام ۱۱ درصد، نخود ۱۷ درصد، علوفه ۵۲ درصد، دانه های روغنی ۲۴ درصد و گیاهان دارویی ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: با کسب و تغییر مثبت رکوردهای تولید در کشاورزی، طرح جهش تولید در دیمزارها را یک فرصت و زمینه مطلوب برای ارتقا میزان تولید، افزایش بهره وری، انتقال دانش و یافته های نوین، فرهنگ سازی برای رعایت تناوب کشت و… می دانیم و لازم است از فرصت پیش آمده به بهترین شکل استفاده کنیم. تا به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنیم.

نقش جهش تولید در سفره کشاورز

شاهرخی تصریح کرد:  اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها و رعایت تناوب کشت، خود را در کف مزرعه و سفره و اقتصاد کشاورز نشان می دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: امسال ظرفیت استان به ۳۷۰ هزار هکتار افزایش یافته است و فرصتی برای  افزایش جذب اعتبارات است. و لازم است بانک ملی به عنوان بانک عامل در اجرای این طرح؛ حمایت و همکاری لازم را داشته باشد.

وی افزود: تلاش مجموعه سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز بر این است تا علاوه بر کسب رتبه سوم در اجرای طرح جهش تولید، بتوانیم آن را ارتقا دهیم.