لزوم تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز هنرستان‌های شبانه روزی

قاب خبر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز هنرستان‌های شبانه روزی در اولویت آموزش و پرورش استان قرار گیرد.

به گزارش قاب خبر: احسان یاوری تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط هنرستان های شبانه روزی با مدارس روزانه متفاوت است پیوست فرهنگی در این مدارس باید مورد توجه قرار گیرد و امکانات لازم برای این مدارس تامین شود.

وی اظهار کرد: در این راستا حضور روحانیون در این مراکز به منظور افزایش فضای مذهبی و توجه بر رکن فرهنگی در این مدارس ضرورت دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: تاکنون در این راستا اقداماتی نیز انجام شده و به تفصیل در این راستا هویت ایرانی و اسلامی بحث شده است اما باید در این حوزه کارهای پژوهشی و اجرایی انجام گیرد.

وی افزود: هویت بخشی باید بر مبنای فرهنگ، شرایط اجتماعی و اقتصادی استان انجام شود و همچنین بعد اجتماعی این موضوع بسیار مهم است.

یاوری عنوان کرد: طرح های پژوهشی این حوزه باید اجرایی شود و برنامه ها بر مبنای شرایط استان تعریف، مصوب و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان عنوان کرد: دستگاه ها مکلف به اجرایی این ابلاغیه ها هستند و در اقدامی جهادی باید راهکارها در شورای آموزش و پرورش مصوب و به دستگاه ها ابلاغ شود و هر مدیری انجام نداد به عنوان ترک فعل با آنها برخورد شود.

وی افزود: در این راستا بلافاصله طرح ها جمع آوری و در شورای داوری بررسی شود بهترین طرح در شورای پژوهش استان تامین اعتبار و اجرایی شود.