لرستان در جایگاه دهم کشور در زمینه تولید گندم

اختصاصی قاب خبر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: لرستان در زمینه تولید گندم ، استان دهم کشور است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: سید عماد شاهرخی تصریح کرد:  از ابتدای شروع طرح خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، تا کنون ۴۱۴ هزار و ۵۰۰  تن گندم به صورت تضمینی خرید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: سطح زیر کشت گندم آبی در استان،  ۴۵ هزار و ۴۳۵ هکتار  و سطح زیر کشت دیم ۱۹۲ هزار و ۶۰۸ هکتار بوده است.

وی افزود: این در حالی است که میزان تولید گندم در مزارع آبی ۱۷۶ هزار تن و تولید گندم در مزارع دیم ۳۲۷ هزار تن بوده است.

شاهرخی عنوان کرد: حمایت جهاد کشاورزی از کشاورزان برای کشت گندم در قالب ارائه بذور اصلاح شده یارانه دار و کودهای یارانه ای بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از صحبت هایش به جایگاه استان در زمینه تولید گندم در کشور اشاره کرد و گفت: لرستان از لحاظ تولید گندم در کشور، در جایگاه دهم قرار دارد.

وی تصریح کرد: قیمت خرید هر کیلوگرم گندم  معادل ۱۵ هزار تومان است.