عنوان دستگاه برتر اجرایی در جشنواره شهید رجایی توسط علوم پزشکی

قاب خبر: طي مراسمي با حضور استاندار لرستان و رييس ستاد جشنواره شهيد رجايي استان و مسئولان ارشد استاني، از بهرام دلفان به عنوان مدير دستگاه برتر اجرايي در جشنواره شهيد رجايي با اهداء لوح تقدير و تنديس اين جشنواره تجليل بعمل آمد.

به گزارش قاب خبر: در لوح تقدیر اهدایی استاندار ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش اقدامات بر جسته ( اجرای مصوبات سفر استانی رییس جمهور) در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی استان در سال ۱۴۰۲ به عنوان دستگاه برتر انتخاب گردیده و مفتخر به دریافت لوح سپاس و تندیس این جشنواره شد.