عملکرد مناسب شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی

به گزارش قاب خبر: از بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: برپایه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری در مجموع مبلغ یک هزار و  ۹۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند بر شبکه بانکی تکلیف و ابلاغ شده است. وی ادامه داد: از مبلغ مزبور تا تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری مبلغ  یک هزار […]

به گزارش قاب خبر: از بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: برپایه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری در مجموع مبلغ یک هزار و  ۹۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند بر شبکه بانکی تکلیف و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: از مبلغ مزبور تا تاریخ ۲۲ مهرماه سال جاری مبلغ  یک هزار و ۱۷۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند توسط شبکه بانکی به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده است.

مدیر اداره اعتبارات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از مبلغ تکلیف شده فوق الذکر به میزان یک هزار و  ۱۹۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آن برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به بانک های خصوصی محول شده است.

وی افزود: عملکرد بانک های خصوصی در این زمینه بیش از ۷۰۷ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال؛ حدود ۶۰ درصد عملکرد شبکه بانکی است که نشان از عملکرد مناسب بانک‌های خصوصی و اهتمام آنها در بهره‌مندی بیشتر متقاضیان از تسهیلات ازدواج و فرزند است.

صحابی گفت: بر اساس تبصره ۱۸ قانون مزبور مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضیان معرفی شده توسط نهادهای حمایتی به شبکه بانکی کشور تکلیف شده است که متناسب با معرفی متقاضیان از طریق نهادهای مربوطه قابل اعطا است.

وی ادامه داد:  در ضمن از سهمیه تعیین شده مبلغ ۳۶۵ هزار میلیارد ریال آن (۷۳ درصد از سهمیه تکلیفی مزبور) به بانک‌های خصوصی محول شده است.

وی با اشاره به کثرت تکالیف قرض‌الحسنه محوله و کمبود منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی، تصریح‌کرد: عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ازدواج، فرزند و اشتغال و غیره مطلوب بوده و شبکه بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی حداکثر تلاش خود را برای پرداخت تسهیلات مذکور به متقاضیان به کار گرفته اند.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرد: با توجه به عملکرد مطلوب و مناسب شبکه بانکی کشور، طی مراسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بانک‌های فعال در پرداخت تسهیلات اشتغال تقدیر و تشکر به عمل آمد که از آن جمله می‌توان به بانک‌های کشاورزی، پارسیان، اقتصاد نوین، سپه، توسعه تعاون، ملت، رفاه کارگران، تجارت، ملی ایران، قرض‌الحسنه مهر و رسالت اشاره کرد.