ضرورت برخورداری عادلانه شهروندان از حقوق اجتماعی و سایر خدمات عمومی

قاب خبر: استاندار لرستان با رئیس و نمایندگانی از انجمن نابینایان استان دیدار و گفتگو کرد و افزود: همه شهروندان باید به صورت عادلانه از حقوق اجتماعی و سایر خدمات عمومی برخوردار باشند.

به گزارش قاب خبر:  فرهاد زیویار ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از انجمن نابینایان استان و بررسی مشکلات آنان بر ضرورت حمایت بیش از پیش از این قشر برای حضور بیشتر روشندلان در جامعه تاکید کرد.

وی گفت: معتقدم که تک تک نابینایان همچون دیگر خواهران و برادران ما عضوی از اعضای جامعه هستند و ما از هیچ تلاشی جهت رفاه روشندلان دریغ نخواهیم کرد زیرا همه شهروندان باید به صورت عادلانه از حقوق اجتماعی و سایر خدمات عمومی برخوردار باشند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت استان هیچ تبعیضی را میان شهروندان نمی پذیرد، تصریح کرد: به همین علت تاکید می کنم با مشورت گرفتن از اعضای انجمن نابینایان استان راهکارهایی به منظور رفاه و حضور بیشتر روشندلان در همه حوزه ها و به ویژه حوزه های فرهنگی و ورزشی تعریف کرده و اجرا کنیم.

در این جلسه گزارشی از عملکرد انجمن و موفقیت های کسب شده در سطح کشور توسط رئیس انجمن به استاندار لرستان ارائه شد و مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس انجمن نابینایان و کم بینایان لرستان در این دیدار ضمن برشمردن مشکلات و دغدغه های پیش روی نابینایان خواستار رسیدگی به آنها شد و استاندار لرستان ضمن قول مساعد به اعضای انجمن، بصورت تلفنی با برخی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان خواستار رسیدگی، پیگیری و حل مشکلات روشندلان استان شد.