جمع آوری بیش از بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب در پویش نذر کتاب

قاب خبر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در جلسه هماهنگی پویش نذر کتاب "رستا" اظهار کرد: پویش نذر کتاب یک ابتکار موثر است که طی آن کتاب های اهدایی از سراسر کشور برای توزیع در استان لرستان جمع آوری می شوند

به گزارش قاب خبر: محمد کریم خورشیدوند بیان کرد: خوشبختانه استقبال از این پویش بسیار خوب و از ۱۶ مرداد تا کنون، بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب در این پویش جمع‌آوری شده است که تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد

وی ادامه داد: تفکیک و دسته بندی کتب تا کنون انجام شده است و طی آمایش استانی انجام شده در نقاط مختلف به ویژه روستاها و مناطق محروم و کم برخوردار توزیع خواهند شد

خورشیدوند عنوان کرد: این اقدام در راستای توسعه ی عدالت آموزشی و اجتماعی اجرا و با راه اندازی دبیرخانه ی آن به یک برنامه ی مستمر تبدیل خواهد شد

وی تصریح کرد: از تمامی رسانه ها انتظار داریم برای تبیین و ترویج این پوشش همراهی کنند