تمدن اسلامی در قالب روایت ها ساخته می شود

قاب خبر: مسئول امور زنان ستاد کل نیروهای مسلح در اجلاسیه ۴۷۹ شهیده زن لرستان، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، گفت: شبکه‌های معاند قصد تطهیر رژیم شاهنشاهی با تحریف تاریخ را دارند.

به گزارش قاب خبر: مینو اصلانی بر گفتمان سازی مسیر شهدا و روایت‌گری پیشرفت‌های ایران اسلامی تاکید کرد و افزود: اگر می‌خواهیم تمدن اسلامی را بسازیم، این مهم در قالب روایت‌های ما ساخته خواهد شد، از این رو باید با توانایی تاریخ‌سازی خود این مهم را برای جهانیان محقق سازیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف ما زنان روایتگری اتفاقات و رخدادهای تاریخ‌ساز است، ادامه داد: تاریخ در حال تحریف شدن است و قطعا با فاصله گرفتن بین نسل‌ها، آنچه جایگزین این فاصله خواهد شد، باعث سعادت ما نخواهد بود.

مسئول امور زنان ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: امروز به عنوان یک زن وظیفه داریم آنچه سبب رشد و تعالی و سربلندی ایران اسلامی شده را روایت کنیم زیرا دنیا تلاش دارد این حافظه تاریخی را کمرنگ کند.