تشکل های مردم نهاد بازوان توانمند منابع طبیعی

قاب خبر: مدیرکل منابع طبیعی لرستان گفت: تشکل های مردم نهاد بازوان توانمند منابع طبیعی استان هستند.

به گزارش قاب خبر: حسین میرزایی در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های مردم‌نهاد منابع طبیعی و زیست‌محیطی استان، عنوان کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد بازوان توانمند منابع طبیعی هستند و این افراد با برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با مردم محلی و بومی منطقه، زمینه بهره‌برداری مناسب و مطلوب از عرصه‌های منابع طبیعی را فراهم و از تخریب و تصرف آن جلوگیری می‌کنند.

وی افزود:منابع طبیعی متعلق به فرد و یا افرادی نیست؛ بلکه متعلق به همه آحاد جامعه است و همه ما در مقابل جنگل و مرتع مسئول هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد:  تشکل‌ها عضوی از خانواده منابع طبیعی به شمار می‌روند و در راستای اطفای حریق کمک‌های چشمگیری به منابع طبیعی کرده‌اند.

میرزایی ادامه داد: تشکل‌ها در ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه، جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیا و توسعه در منابع طبیعی و… یاری‌رسان منابع طبیعی بوده و هستند.