ترک فعل در حوزه استاندارد قابل قبول نیست

قاب خبر: مدیرکل بازرسی و مشاور رییس سازمان استاندارد کشور در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد در لرستان گفت: هرگونه کم کاری و ترک فعلی در حوزه استاندارد به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با جدیت پیگیری می شود.

به گزارش قاب خبر: مجید آقا بابایی اظهار کرد: یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم تحول و مقدمه تحول نیز تغییر است اما هرگونه ترک فعل قابل پیگیری و برخورد می باشد.

وی با اشاره به اینکه دولت نگاه تحولی به همه حوزه ها دارد و یکی از این موضوعات استاندارد است افزود: استاندارد، موضوعی سلیقه ای و جزیره ای نیست و مبنای آن دانش و قانون است که باید اقدامات حمایتی، هدایتی و نظارتی را از تولیدکننده و توزیع کننده داشته باشد و به امور خود شتاب و سرعت ببخشد.

وی ادامه داد: در استاندارد قرار نیست مانع باشیم بلکه چنانچه تولید کننده یا خدمت دهنده ای مشکل دارد، باید راهی علمی برای آن پیدا کنیم و هدایت و حمایت های لازم صورت گیرد.

مدیرکل بازرسی و مشاور رییس سازمان استاندارد کشور تصریح کرد: استانداردها مبنای ثابتی ندارد و باید بر اساس علم و دانش روز تغییر کند و بر رفتار کارکنان هم تاثیر بگذارد بنابراین باید همیشه به دنبال فرآیند و روش های جدید باشد و گره از کار مردم بگشاید.

آقابابایی با اشاره به اینکه استاندارد پایه های توسعه در هر کشور محسوب می شود عنوان کرد: تولیدکنندگان، صنعتگران و خدمات رسان ها نیز باید مدل های خود را تغییر دهند و سرعت و شتاب خود را در این راستا بیشتر کنند تا منجر به ارائه خدمتی ارزشمندتر به جامعه هدف شود.