تجهیز ۶ شهرداری به نرم افزار مالی

قاب خبر: سرپرست سازمان همیاری شهرداری های لرستان از یکپارچه سازی نرم افزارهای مالی شهرداری‌های این استان توسط سازمان خبر داد.

به گزارش قاب خبر: سعید فتوحی با اشاره به ویژگی های طرح یکپارچه سازی نرم افزارهای مالی شهرداری‌های استان، بیان کرد: در فاز اول این طرح، تعداد شش شهرداری به نرم افزار مالی مجهز خواهند شد.

وی ادامه داد: گام بعدی سازمان، یکپارچه سازی نرم افزارهای شهرسازی شهرداری خواهد بود.

فتوحی عنوان کرد: این طرح برای اولین بار توسط سازمان همیاری در استان اجرا خواهد شد و شامل اقداماتی از قبیل پیاده سازی نرم‌افزار مالی شهرداری‌ های با زیر سیستم های حسابداری، خزانه داری، بودجه و اعتبارات، پرسنلی و کارگزینی و حقوق و دستمزد است.