تایید ۳ حلقه زنجیره ارزش راهبردی در لرستان

اختصاصی قاب خبر: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: یکی از برنامه های مطرح شده از سوی وزارت کشور؛ توسعه زنجیره های ارزش راهبردی است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: سیروس ابراهیمی تصریح کرد: در این راستا همه استانها می بایست بر اساس مزیت های نسبی موجود در استان، حداقل دو زنجیره ارزش را تعریف کنند.

وی افزود: در این زمینه در استان جلسات متعددی برگزار شده است و حلقه ها تعریف شده اند؛ لازم است تا حلقه های مفقوده و عملیاتی نشده شناسایی شوند و ابتدا حلقه های زنجیره تولید تکمیل شود و به سمت ارزش گذاری برسد .

ابراهیمی تصریح کرد: این روند بایستی به جایی برسد که در رقابت های خارجی و داخلی ارزش افزوده مدنظر را داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به تایید ۳ حلقه ؛ عنوان کرد: در استان معدن غنی کربنات کلسیم وجود دارد و مقاوم اول کشوری را در برداشت کربنات کلسیم داریم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کربنات کلسیم در بسیاری از صنایع کاربرد دارد، اولین حلقه زنجیره ارزش راهبردی را کربنات کلسیم، دومین حلقه شیلات و گیاهان دارویی به عنوان سومین حلقه مورد تایید قرار گرفته اند.

ابراهیمی اظهار کرد: این حلقه ها نیاز به کار کارشناسی و چکش کاری دارند و قطعا نقایصی دارند که بایستی رفع شوند تا به مرحله نهایی برسند.

وی بیان کرد: در صورت قطعی شدن، برای حلقه ها اعتبار در نظر گرفته می شود و سرمایه گذار به این حلقه ها سوق داده می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: ممکن است موانع و مشکلاتی داشته باشند که در سفر ریاست جمهوری مطرح می شوند. و کلا جزو اولویت ها در استان لرستان قرار می گیرند.