تاثیر بسزای الگوی کشت در افزایش برداشت محصول

قاب خبر: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: در سال زراعی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ بیش از ۵۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، بخش قابل توجهی از افزایش تولید گندم مرهون بکارگیری ارقام پر محصول و مقاوم به بیماری‌ها و تنش‌های محیطی است که توسط مرکز تحقیقات معرفی شده‌اند.

به گزارش قاب خبر: کریم قربانی تصریح کرد: در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ بیش از ۵۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، عنوان کرد: این میزان تولید یک عملکرد بی گ‌سابقه در تولیدات محصولات کشاورزی استان محسوب می‌شود. 

وی افزود: با توجه به نیاز خود مصرفی برای بذر و مصرف خانوار قطعاً مقدار تولید گندم استان بیش از ۵۳۰ هزار تن بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در استان به ترتیب حدود ۴۳ و ۱۳۶ هزار هکتار است، این در حالی است که بیش از ۶۵ درصد اراضی زیر کشت گندم استان دیم هستند، بخش قابل توجهی از این افزایش تولید مرهون بکارگیری ارقام پر محصول و مقاوم به بیماری‌ها و تنش‌های محیطی است که توسط مرکز تحقیقات معرفی شده‌اند.

قربانی بیان کرد: سال زراعی قبلی ۴۷۰ تن هسته‌های بذری و حدود ۱۶ هزار تن بذور مادری و گواهی شده تحت نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تولید و در دسترس کشاورزان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پیاده‌سازی برنامه الگوی کشت و طرح جهش تولید در دیم‌زارهای استان در این افزایش تولید نقش موثری داشته‌اند، اظهار کرد: پیاده‌سازی برنامه الگوی کشت علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب باعث هدفمند کردن تولید در راستای دستیابی به امنیت غذایی در استان خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: در زمینه بهبود مدیریت دام سبک در مناطق عشایری در استان با بکارگیری روش‌های نوین تغذیه تکمیلی و ریزمغذی‌ها در تغذیه دام‌های عشایری باعث افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید محصولات دامی در جامعه عشایری استان شده است.

قربانی اظهار کرد: محققین بخش تحقیقات علوم دامی با اجرای برنامه‌های آموزشی، انتقال دانش و اجرای پروژه‌های تحقیقی_ ترویجی در جهت افزایش رسوخ دانش نوین به دامداران نقش مهمی در افزایش بازده اقتصادی در گله‌های پرورش دام سبک استان داشته‌اند.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته به دلایل اقتصادی جمعیت دام سبک و سنگین استان کاهش داشته است، با برنامه‌ریزی و حمایت‌های همه جانبه از دامداران به تدریج شاهد افزایش جمعیت دام استان هستیم