بیش از ۲۴۰ هزار نابینا تحت پوشش بهزیستی

قاب خبر: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور همزمان با روز عصای سفید گفت: مهمترین مطالبات افراد نابینا و کم‌بینا از جمله حق دسترسی کامل به امکانات آموزشی، بهداشت و سلامت، تردد ایمن در فضای شهری و مشارکت فعالانه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش قاب خبر: عباسی بیان کرد: دولت مکلف است با استفاده از کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین، تمامی دستگاه‌های کشور را به اجرای این قوانین و تامین حقوق نابینان مکلف سازند.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی پیگیری حقوق افراد دارای آسیب بینایی همواره تمام تلاش خود را جهت رایزنی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی جهت طرح مسائل نابینایان و پیگیری خواسته‌های آنان به عمل می‌آورد.

عباسی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از افراد نابینا و کم‌بینا با تکیه بر مهارت‌ها و تجارب خویش، به ظرفیت‌های لازم برای مشارکت فعال در عرصه‌های شغلی و اجتماعی دست یافته‌اند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۲۹۰ میلیون فرد دارای آسیب بینایی در مناطق مختلف جهان وجود دارد که حدود یک پنجم این جمعیت را نابینایان و مابقی را افراد کم‌بینا تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۲۳ هزار و ۲۰۹ نفر از افراد نابینا و کم‌بینا تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

عباسی اظهار کرد: این سازمان بر اساس اهداف و شرح وظایف خود، همواره در تلاش است تا با سنجش دقیق سطح نیازهای افراد دارای معلولیت بینایی و انطباق نوع خدمات با سطح عملکرد و میزان محدودیت‌های این افراد، فرآیند خدمت‌رسانی به افراد نابینا و کم‌بینا را براساس نیازهای روز آنان گسترش داده و به سهم خود، زمینه توانمندسازی و تلفیق اجتماعی این افراد را در عرصه‌های مختلف فراهم کند.