بهره مندی شهر شول آباد و ۳۸ روستای تابعه از نعمت گاز طبیعی

قاب خبر: مدیرعامل شرکت گاز لرستان اظهار کرد: عمليات اجرایی پرو‍ژه گازرساني به شهر شول آباد و روستاهاي تابعه به اتمام رسيده و بهره برداري از پروژه آغاز گرديد.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی  افزود: به حول وقوه الهی و با تلاش شبانه روزی همکاران، مشاورین وپیمانکاران، عملیات اجرایی گاز رسانی به شهر شول آباد وروستاهای تابعه به اتمام رسیده وگاز طبیعی گرما بخش خانه های این عزیزان در زمستان امسال خواهد بود .

وی تصریح کرد: توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی خاص منطقه، این پروژه را یکی از خاص ترین پروژه های زیر ساخت گاز رسانی در استان لرستان از حیث ضوابط فنی و اجرایی عنوان نمود که عمدتا” در زیر بنای سنگی و با عبور از رودخانه های خروشان و اجرای۱۵۲ کیلومتر خط لوله تغذیه و توزیع و پیش بینی نصب ۶ ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت های مختلف و اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و همچنین بهره مندی ۱۲۰۰ خانواردر فاز اول انجام شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بیان کرد: باتوجه به اینکه این پروژه جز مصوبات دور اول سفر ریاست محترم جمهوری به استان بوده و با امعان به اولویت اجرای پروژه های مصوب سفر، خوشبختانه درحداقل زمان ممکن دربازه زمانی کمتر از برنامه زمانبندی پروژه به اتمام رسید وتحقق این مهم باعث امید درمردم منطقه گردیده است .

گودرزی در پایان از همکاران شرکت گاز استان، مشاور و پیمانکاران اجرایی که تلاش وکوشش بی وقفه و مثال زدنی در اتمام وبهره برداری این پروژه مهم را داشتند تشکر و قدردانی نمود.