برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو

قاب خبر: هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مرحله کشوری ویژه فرزندان همکار وزارت نیرو از مورخ 28 الی 30 شهریور ماه و به میزبانی شرکت برق منطقه ای تهران برگزار گردید.

به گزارش قاب خبر: در این دوره از مسابقات ۹ نفر از شرکت توزیع نیروی برق لرستان حضور داشتند که  محمد حسین خسروی در رشته حفظ موضوعی مقطع اول موفق به کسب رتبه دوم گردید.

گفتنی است در مرحله استانی که در مرداد ماه برگزار گردید، شرکت توزیع  نیروی برق لرستان از لحاظ تعداد شرکت کننده و ثبت نام در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو جزء چهار شرکت برتر کشور قرار گرفت .