برگزاری مانور پدافند زیستی در سازمان جهاد کشاورزی لرستان

اختصاصی قاب خبر: مانور پدافند غیرعامل با حضور شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گودرزی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان، معاونین و مدیران ستادی، کارشناسان و...  سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

یه گزارش اختصاصی قاب خبر: سید عماد شاهرخی تصریح کرد: دومین روز از هفته پدافند غیرعامل بنام پدافند زیستی و تاب آوری در برابر حملات زیستی نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: لذا به همین منظور مانور پدافند غیرعامل در سازمان جهاد کشاورزی لرستان با هدف ، شناسایی و توقیف آفت کش‌های قاچاق و تقلبی و جلوگیری از ورود این مواد شیمیایی به چرخه تولید برای حفاظت  از بخش کشاورزی و حفظ سلامت و امنیت غذایی برگزار شد. برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: یکی از اهدافی که دشمن پیگیری می کند این است که با بذر، سموم و سایر نهاده های تقلبی و غیرکاربردی در بخش کشاورزی به امنیت غذایی ما ضربه بزند .

شاهرخی اظهار کرد: لذا ما با توجه به اینکه ۱۸۵ فروشنده سم را در سطح استان داریم با همکاری سازمان تعزیرات به طور مستمر نظارت در سطح استان صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: این مانور نیز برگزار شد تا این آمادگی وجود داشته باشد که در صورت وجود سم تقلبی در بازار هزینه های سنگینی که برای کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی دارد بتوانیم سریعا اقدام لازم را انجام دهیم و در مواجهه با این سم های تقلبی بتوانیم اقدامات سریع را انجام و آنها را از سطح بازار جمع آوری کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این مانور در راستای مقابله با تهدیدات زیستی بخش کشاورزی، آگاهی بخشی به کارشناسان و بهره‌برداران این بخش، تولید محصولات سالم و افزایش امنیت غذایی و کاهش اثرات زیست محیطی مخرب در حوزه کشاورزی و همچنین جلوگیری از ورود، خرید، توزیع و فروش سموم قاچاق برگزار شده است.

شاهرخی گفت: تا کشاورزان اطمینان خاطر را داشته باشند که سم و یا نهاده ای که استفاده می کنند مورد تایید هستند و کارایی لازم را در بخش کشاورزی خواهند داشت.

قابل ذکر است طی این مانور از چندین فروشگاه های عرضه کود و سم بازدید به عمل آمد و سم و کود موجود در این واحد ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.